تازه هاي كتاب و CD فارسي مركز تحقيقات و دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي .سال نشر:88-87

 

آزمونهای سنجش آمادگی جسمانی.روانی

آسیب شناسی ورزشی

آسیبهای ورزشی راهنمای مربیان

آشنایی باتمرین با وزنه

آمادگی بدنی درفوتبال

آمادگی جسمانی به زبان ساده

آمادگی روانی برای ورزشکاران

آموزش بدمینتون

آموزش بدن(روشهای الکساندر)

آموزش دفاع شخصی

آموزش ژیمناستیک

آموزش شطرنج

آموزش فنون کاراته

آموزش کاربردی اسکواش 3*9

آموزش کوهپیمایی وکوهنوردی

آموزش کیک بوکسینگ

آموزش گام به گام بدمینتون

آموزش گام به گام تنیس روی میز

آموزش گام به گام شنا

آموزش وتمرینات دوومیدانی

آموزش هندبال

آناتومی انسان

آناتومی حرکات کششی

آناتومی حرکت

آنالیزفوتبال وتدارک مسابقه

اخلاق درمدیریت ورزشی

استعدادیابی ورزشی

اصول آموزش بدمینتون

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 2

اصول حرکت شناسی ساختاری

اصول سرپرستی ومدیریت درتربیت بدنی

اصول مبارزه درتکواندو

اصول مربیگری

اصول وفلسفه تربیت بدنی

اصول ومبانی آموزش شنا

اصول ومبانی تربیت بدنی وورزش

اصول ومبانی کمکهای اولیه

اکتساب واجرای مهارتهای ورزشی

اندازه گیری وارزشیابی درتربیت بدنی

ایمونولوژی وورزش

بازیهای ایستگاهی

بازیهای دبستانی وورزش

بازیهایی برای رشدکودک

بدن انسان درارتفاع

بدنسازی کامل برای فوتبال

بسکتبال

بسکتبال راهنمای مربیان تازه کار

بسکتبال مهارتهای اساسی

بهداشت وورزش

بیوشیمی فعالیتهای ورزشی

بیولوژی فعالیت بدنی

پایش بیوشیمیایی تمرینهای ورزشی

پزشکی ورزشی برای کودکان ونوجوانان

پول درورزش تلویزیون وورزش

پیاده روی

پیشگیری ودرمان آسیبهای ورزشی

پینگ پنگ آموزش وتمرینات

تئوریهای مدیریت تربیت بدنی

تاثیرمحیط برفعالیتهای ورزشی

تاکتیکهای یادگیری بازی شطرنج

تای چی چوان

تجربیات حرکتی کودکان

تربیت بدنی درمدارس

تربیت بدنی عمومی

تربیت بدنی عمومی

تردمیل (طرزاستفاده ازآن )

تغذیه برای ورزشکاران

تغذیه دردوران بارداری

تغذیه درفعالیتهای ورزشی ونظامی

تغذیه کامل ورزشی

تغذیه ورزشکاران جانبازومعلول

تغذیه وورزش(مناسب برای کنترل وزن)

تمرین باوزنه

تمرین درمانی پیشرونده

تمرینات آماده سازی بدن برای والیبال

تمرینات والیبال

تمرینهای عضلات شکم

تناسب اندام 60دقیقه دریک هفته

تناسب اندام پس از50سال

جاگلینگ

جامعه شناسی ورزش

جودویک ورزش

حرکات اصلاحی

حرکات موزون وکاربرد موسیقی درآموزش کودکان

حرکت شناسی وبیومکانیک درورزش(1)

حرکت شناسی وبیومکانیک درورزش(2)

حقوق ورزشی

خلاقیت درمربیگری

خودآموزجامع بولینگ

دانش یوگا

دایره المعارف آمادگی جسمانی

دایره المعارف پزشکی خانواده

درآپارتمان هم باکودکتان ورزش کنید

درمان آسیبهای عضلانی اسکلتی درورزش

درمان چاقی باورزش ورژیم غذایی

دوپینگ

دوپینگ وداروهای محرک درورزش

دوچرخه

ذهن ورزشی امروز

راهبردهای تغذیه ای درفعالیتهای ورزشی وکنترل وزن

راهنمای آزمایشگاهی برای رشدوتکامل

راهنمای آزمایشگاهی یادگیری حرکتی

راهنمای آزمونهای آمادگی جسمانی(براکپورت)

راهنمای آمادگی روانی برای ورزشکاران

راهنمای بازاریابی درورزش

راهنمای جامع آمادگی جسمانی بانوان

راهنمای داوری شمشیربازی

راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی

راهنمای کامل آسیبهای ورزشی

رژیم لاغری باورزش

رشدوتکامل حرکتی درطول عمر

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی

روزشمارتاریخ کوهنوردی وغارنوردی

روش تدریس تربیت بدنی درمدارس

روش یادگیری خودآموز شطرنج

روشهای مبارزه ودفاع شخصی

زن ورزش وتندرستی

زندگی فعال همراه باورزش

ژیمناستیک پیشرفته دختران

ژیمناستیک وتدریس تربیت بدنی

سازمان ومدیریت جلددوم

سکته مغزی

سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی

سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی 1

سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی 2

سی دی بدنسازی رشته های ورزشی

سی دی پلایومتریک

سی دی تغذیه برای ورزشکاران

سی دی تمرین باوزنه

سی دی تمرینات دوومیدانی

سی دی فیزیولوژی انسان

سی دی ورزش سالمندان

شروع فعالیت بدنی برای سلامتی کودکان

شست کج وانگشت چکشی

طب ورزشی فوتبال

طراحی برنامه های تمرین مقاومتی

عصب شناسی حرکت انسان

عوامل فرهنگی تاثیرگذاربرورزش

فراترازمرزهای تربیت بدنی

فرایندهای سوخت وسازدرورزش

فرهنگ آکسفوردتربیت بدنی 

فرهنگ بامداد/تربیت بدنی علوم ورزشی

فرهنگ تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فرهنگ کوهنوردی وغارنوردی ایران

فعالیتهای رسانه ای درورزش

فوتسال(آموزش تمرینات مربیگری)

فیزیولوژی ورزش

فیزیولوژی ورزش برای مربیان

فیزیولوژی ورزش ج 1

فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی ج 1

فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی ج 2

فیزیولوژی ورزشی 1

فیزیولوژی ورزشی تطبیقی

قوانین ومقررات بین المللی کشتی

قوانین ومقررات فوتبال

قوانین ومقررات فوتسال

کاربردSPSS درتربیت بدنی

کاربردروانشناسی درورزش

کششهای اختصاصی ژیمناستیک

کفشهای ورزشی

کلیات تمرینات اصلاحی

کمردرد(باتاکیدبرتمرینات ورزشی)

کمردرد(باتاکیدبرتمرینات ورزشی)

کمردردعلل بروز

کمکهای اولیه درورزش

گنجینه فنون کشتی آزادوفرنگی

لاغری موضعی در30روز

لذت کشش

ماساژ5دقیقه ماساژروزانه

ماساژورزشی

مبانی آناتومی وحرکت

مبانی تربیت بدنی

مبانی روانی -اجتماعی تربیت بدنی وورزش

مدیریت اماکن وتجهیزات ورزشی

مدیریت ایمنی درورزش

مدیریت بازاریابی ورزشی

مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی

مدیریت تیمهای موفق

مدیریت سازمانهای ورزشی

مدیریت سازمانهای ورزشی

مدیریت مسابقات ورزشی

مدیریت مسابقات ورویدادهای ورزشی

مدیریت ورزشی معاصر1

مدیریت ورزشی معاصرجلددوم

مدیریت وطرزاجرای مسابقات ورزشی

مراقبت ازصدمات پزشکی

مسابقات بزرگ تحت فشار

معجزه کایروپرکتیک وحرکات کششی

مقدمات آناتومی انسان

مقدمات بیومکانیک ورزشی

مکملهاوداروهای نیروزادرورزش

مکملهایی برای ورزشکاران

نظریه وروش شناسی تمرین

نوشیدنیهادرورزش

واژگان تربیت بدنی

واژه نامه توصیفی تربیت بدنی

واژه نامه فیزیولوژی

واژه نامه مدیریت

واژه نامه ورزش

ورزش ازدیدگاه پیامبر(ص)وائمه (ع)

ورزش زورخانه

ورزشهای بومی سنتی محلی

وزنه برداری آموزش قوانین مقررات

هندبال تیمی (جلداول)

هندبال تیمی 2

یادگیری حرکتی

یادگیری حرکتی (مفاهیم وکاربرد)

یادگیری حرکتی واجرا

یادگیری مشارکتی درتربیت بدنی

یادگیری وکنترل حرکتی 1

یادگیری وکنترل حرکتی 2

یوگا راه زندگی رازتندرستی

یوگابرای بانوان

یوگادر28روز

یوگادرحرکت

یوگادرزندگی روزمره